Crossfit Amersfoort

AANMELDEN

Kom en beleef zelf wat een CrossFit training inhoudt. Een proefles CrossFit is gratis en wordt geheel afgestemd op jouw fitheidsniveau. Een proef WOD tijdens een OnRamp is op verschillende momenten te doen. Raadpleeg het lesrooster om te zien op welke dagen en tijdstippen er OnRamp training wordt gegeven. Wil je op een ander moment een proef WOD doen neem dan contact op voor het maken van een afspraak.
Bel 06 42 308 448 of mail ons.

 
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)
Adres:
Postcode, woonplaats:  
Telefoon:
E-mail:
Startdatum lidmaatschap: (dd-mm-jjjj)
IBAN-rekeningnummer:
Type het woord crossfit:
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de huisregels en ga akkoord met de inhoud. Daarnaast machtig ik CrossFit Amersfoort om éénmalig het bedrag (€65,-) van de proefmaand te incasseren.

Na de proefmaand bepaal je of je CrossFit wilt voortzetten. Wanneer je doorgaat zijn lidmaatschappen voor onbepaalde tijd en maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één kalendermaand. 
In de proefmaand leren we je stapsgewijs de fundamentele beweegvormen van CrossFit. Na de proefmaand bepaal je met welke lidmaatschapsvorm je de reguliere WOD’s wilt komen meedoen of een van de andere lessen uit het aanbod. Lidmaatschapsgelden worden vanaf de tweede kalendermaand maandelijks afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer.